ΔΩΡΕΑ ΠΡΟΣ ΤΟ BLOG

Όποια/όποιος επιθυμεί να βοηθήσει την προσπάθειά μου,μπορεί να το κάνει με μια δωρεά μέσω PayPal στον λογαριασμό : ovitrouvios@yahoo.gr

Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι καλές αναγνώσεις !

ΕΛΛΗΝ ΑΛΚΙΜΟΣ

Κυριακή 23 Οκτωβρίου 2016

Οἱ κομμουνιστικές ῥίζες τοῦ Καμμένου...


 Σπουδαῖες πληροφορίες τῶν κομμουνιστικῶν καταβολῶν Καμμένου μᾶς ἔδωσε ὁ θεῖος του ( ἀδερφός τῆς μητρός του Πάνου) κ. Γ. Δερματᾶς σέ ἐκπομπή τοῦ κ. Σ. Χίου ( ΜΑΚVI). Ὁ κ. Δερματᾶς, λοιπόν μᾶς πληροφόρησε πώς :

Ὁ παπποῦς τοῦ Καμμένου, ἀπό τήν πλευρά τῆς μητέρας του,ἦταν ἐαμίτης -ἐλασίτης ἐνεργό μέλος στά γεγονότα τοῦ Δεκεμβρίου 1944 καἰ ἀπό τήν πλευρά τοῦ πατρός του,ὁ ἀδερφός τοῦ παπποῦ τοῦ Καμμένου, ὁ ὑποστράτηγος Καμμένος μαζί μέ τόν Πλαστῆρα , Σαράφη,Τσιγάντε καί ἄλλους "δημοκρατικούς" ἔλαβαν μέρος  στό ἀποτυχημένο πραξικόπημα τοῦ 1935 ( μία ἀκόμη προσπάθεια τοῦ Ἐλευ. Βενιζέλου γιά διχασμόν τῆς Ἑλλάδος). Ὁ μέν Πλαστῆρας ἔφυγε στό Παρίσι ὁ δέ Καμμένος ζήτησε πολιτικό ἀσυλον στήν κομμουνιστική Βουλγαρία. Μετά τήν ἀπελευθέρωσιν ὁ Γεώργιος Παπανδρέου τόν ἐπανέφερε στήν χώραν δίδοντάς του ἀμνηστίαν καί τόν ἔκανε πρόεδρον τοῦ Μετοχικοῦ Ταμείου ! 

Γιατί ἆρα γε τέτοια τιμήν σέ κάποιον πού ὄχι μόνον προσεπάθησε νά καταλύσῃ τό πολίτευμα ἀλλά οὐδέ κάν ἔλαβε μέρος στόν πόλεμον τοῦ '40 βρισκόμενος μάλιστα ὅλον τό διάστημα τῆς γερμανικῆς κατοχῆς τῆς Ἑλλάδος, στήν κομμουνιστική Βουλγαρία ἡ ὁποία ἦτο σύμμαχος τῶν Γερμανῶν τοῦ Γ' Ῥάϊχ ; Ἔλα ντέ...

Καί ἀπό τίς δύο πλευρές λοιπόν τῆς καταγωγῆς του,ὁ Καμμένος ἔχει κομμουνιστική κληρονομιά ! 


Καί ὁ πατήρ του ὅμως, Ἠλίας Καμμένος, ὅπως βλέπουμε ἦτο ἀποκλειστικός ἀντιπρόσωπος  δύο αὐτοκινητοβιομηχανιῶν ( Trabant καί Wartburg) πού παράγονταν στήν κομμουνιστική Ἀνατολική Γερμανία. Καί ἐδῶ λοιπόν σύνδεσμος μέ τόν κομμουνισμόν ...

Τώρα θά μοῦ πεῖτε γιατί ὁ Πάνος Καμμένος πλασαρίστηκε ὡς ἀκραιφνής δεξιός στόν χῶρο τῆς Ν.Δ.; Μά, ἀκριβῶς γιά τόν ἴδιον λόγον πού πλασαρίστηκαν οἱ Βασίλης Μιχαλολιάκος καί Φαῆλος Κρανιδιώτης ἤ τά "παιδιά" τοῦ Εὐ. Ἀβέρωφ, οἱ γνωστοί "Κένταυροι" . Αὐτοί ἀποτέλεσαν τό  πολιτικό "δίχτυ"  τῆς νουδου,πού θά ἀλίευε τούς ἐθνικιστές - πατριῶτες ἀπό χώρους ὅπως ἡ ΕΠΕΝ καί τό ΕΝΕΚ κυρίως.  Ἔτσι δέν γίνεται πάντα ; Ἔτσι δέν λειτουργεῖ τό σύστημα; Στό μαντρί ὅλοι,στό μαντρί ! 

Νά λοιπόν πού τίποτε δέν εἶναι τυχαῖον σ'αὐτήν τήν ζωήν καί οὐδέν ἀνεξήγητον ! Μίλησαν οἱ ῥίζες στό "πάντρεμά" του μέ τόν Ἀλέξη Τσίπρα ! 

Βεβαίως ὁ κ. Δερματᾶς ( ὁ θεῖος τοῦ Πάνου Καμμένου) ἔκανε λόγον καί γιά σχέσεις μέ ἑβραίους...Περίεργον ! Καί κύττα τί μοῦ μπῆκε στό μυαλό, κάποιος ἀπό τούς μπολσεβίκους ἐπαναστάτες τῆς Ῥωσσίας : ὁ Λέβ Καμένεφ, ὁ γαμπρός τοῦ Τρότσκι ! Τό πραγματικόν του ἐπίθετο ἦτο Ρόζενφελντ καί ...φυσικά ἦτο ἑβραῖος ὅπως καί ἡ ἐπιλογή τῆς συντρόφου του,ἀδερφῆς τοῦ Λέοντος Τρότσκι, Ὄλγας Μπρόνστάϊν
Τώρα θά μοῦ πεῖτε ποίαν σχέσιν βλέπεις καί κάνεις τήν ἀναφορά στόν Καμένεφ; Μά τήν ἀλλαγή τοῦ ὀνὀματός του ἀπό Ρόζενφελντ σέ Καμένεφ ... καί τήν ἑβραϊκή του καταγωγήν. Καί γιατί Καμένεφ; ! ! ! 

Βεβαίως ὑποθέσεις εἶναι ὅλα αὐτά,ἀλλά καμμίαν φοράν δέν ξέρεις...

Υ.Γ. Προσπαθῶ νά βρῶ κάποια στοιχεῖα τῆς οἰκογένειας Καμμένου ἀπό τό Γαλαξείδι ἀλλά καί τῆς πλευρᾶς τῆς μητρός του Πολυτίμης. Θά δοῦμε στό μέλλον...

Υ.Γ. Ὁλόκληρος ἡ συνέντευξις τοῦ θείου τοῦ Καμμένου,Γιάννη Δερματᾶ ΕΔΩ 

Ἑλλάς Αἰώνιον